KINEZIOLOGIE ONE BRAIN

 

Kineziologie One-Brain je metoda využívající znalostí zákonitostí pohybového ústrojí člověka. Znalosti, které mají původ v kineziologii (Nauky zabývající se mechanickými a psychologickými mechanismy. Studium elektrofyziologie svalové a mozkové aktivity, různých metod monitorování fyziologických funkcí a jiných behaviorálních a kognitivních výzkumných technik.), kombinuje se znalostmi vycházející ze zkušeností čínské medicíny (meridiány).

Kineziologie One-Brain používá také kineziologický svalový test (jemné testování na rukou klienta) k přesnému zmapování období, kdy vznikl emocionální stres, který nám v daném tématu neumožňuje svobodně volit způsob našeho jednání. Jedním ze základních pilířů metody je také práce s Barometrem chování.

Barometr chování nám umožňuje spojit se svými pocity a přesně zmapovat, jak se období vzniku emocionálního stresu pojí s naší současností.

Kineziologické korekce – Jednoduchá cvičení umožňující uvolnit omezující systémy přesvědčení skrze tělesnou úroveň. Tímto způsobem je přepsána zásadní informace na buněčné úrovni a tím znovu obnoven tok energie v těle a nastolena rovnováha v organismu. Tato rovnováha se následně projevuje tím, že si klient začne uvědomovat, své nové možnosti jednání.

 

Možnosti využití metody – Kineziologie One-Brain uvolňuje stres z jakéhokoliv tématu, ať už jde o téma fyzického zdraví nebo emocionální pohody. Tato metoda nejlépe pomáhá zvláště tam, kde si klient uvědomuje, že nerozumí tomu, proč se mu děje to co se mu děje, proč opakuje určité jednání (nebo vztahy), přestože ví, že by měl jednat jinak. Vůlí však nedokáže ovlivnit své skutky.

Takovými tématy mohou být například:

  • stres, deprese, tréma
  • mezilidské vztahy a komunikace
  • sebedůvěra
  • strach
  • alergie
  • fobie
  • závislosti

U vzniku metody Kineziologie One-Brain stála snaha o řešení pomocí kineziologických korekcí problémů dětí s dyslexií a dalšími poruchami učení. Proto se tato metoda osvědčuje při:

  • poruchách učení, dyslexii, dysgrafii,
  • poruchách řeči
  • problémech výchovy