SEMINÁŘE

Termíny seminářů:

Skupinové konstelace – 5 – 20 osob

2.7.2022 – 8.30 – 17.30 hod. /přestávka 12.30 – 14.00 hod/

Cyrilometodějská 1/1, Třebíč 674 01

s vlastním rozestavěním  1.200 Kč

bez vlastního rozestavění   600 Kč

Skupinové konstelace 
jsou vedeny za přítomnosti přibližně 5-20ti osob, ze kterých si klient volí zástupce, kteří vstupují do jednotlivých rolí v jeho konstelaci. Tito zástupci jsou požádáni, zda jsou ochotní do dané role vstoupit, vždy je respektováno právo také odmítnout. Tito zástupci umožňují rozrýt skrytou dynamiku vztahů tím, že vyjadřují tělesné pocity a emoce, které v danou chvíli v konstelaci prožívají.  Tyto pocity a emoce symbolicky vyjadřují vztahy mezi jednotlivými členy rodiny a názorně ukazují, kde nemůže mezi nimi proudit energie a láska, a proč tomu tak je. Zástupci jsou také schopní dát zpětnou vazbu o změně pocitů a emocí, která nastává po procesu vyrovnání, který nastoluje rovnováhu mezi jednotlivými aktéry konstelace. Zástupci intenzivně vnímají uvolnění a osvobození, jakmile se  systém opět dostane do svého vnitřního řádu.
Konstelované téma se vždy nějak dotýká samotných zástupců a často dává odpovědi také k jejich osobním tématům. Užitek tak mají všichni zúčastnění.
Po konstelaci kineziologickým svalovým testem kontroluji případný zbytkový stres. Pokud se projeví, provádím kineziologické korekce, které tento stres uvolní.
Při prvním setkání s klienty je dobré, aby si klient pokusil vzpomenout či uvědomit základní fakta jeho rodinného systému:
  • počet sourozenců, i těch nenarozených (je-li mu tato informace známa) v kolikátém pořadí se narodil
  • pokud jsou jeho rodiče rozvedení, jak probíhal kontakt s otcem nebo s matkou
  • traumatizující události v jeho rodině – účast ve válce, nucené práce, koncentrační tábory, věznění, vraždy, zabavení majetku, perzekuce, sebevražda…
  • zdravotní postižení v rodině, psychicky nemocní
  • vyloučení členové rodiny – ti, o kterých se nemluví apod.

Upozornění:

Rodinné konstelace nenahrazují psychoterapii ani lékařskou péči. Účast na semináři je dobrovolná a účastník semináře je v celém průběhu za sebe zodpovědný. V případě, že je účastník momentálně v psychiatrické léčbě,  je jeho povinností informovat lektora i svého lékaře. Semináře se nesmí zúčastnit lidé pod vlivem alkoholu a drog. Lektorka si vyhrazuje právo poslat účastníka pryč ze semináře, jestli-že uzná za vhodné. Účastník může seminář, kdykoliv opustit, odmítnout roli, či z ní kdykoliv vystoupit.